Reality Košičan, s.r.o.

Realitná kancelária Košice
Finančný servis Košice

Reality Košičan, s.r.o., Letná 16, 040 01 Košice, IČO: 50646885, tel: +421/ 907 923 586, +421/ 908 837 173, bytykosic@bytykosic.sk

Náš cenníkNeplatíte žiadnu províziu vopred.

Predajná cena nehnuteľnosti                                           Výška provízie (MOŽNOSŤ DOHODY)

Katastrálne územie Košice.

do 20.000,-€                                                                               1.200,-€

od 20.001,-€ do 70.000,-€                                                           1.800,-€

od 70.001,-€ do 100.000,-€                                                         2.500,-€

od 100.001,-€ do 120.000,-€                                                       3.000,-€

od 120.001,-€ do 160.000,-€                                                       3.500,-€

od 160.001,-€ do 200.000,-€                                                       5.000,-€

od 200.001,-€ do 250.000,-€                                                       5.500,-€

od 250.001,-€ do 300.000,-€                                                       6.500,-€

od 300.001,-€                                                                             2,5% z predajnej ceny nehnuteľnosti

 

Možnosť dohody na výške provízie s realitnou kanceláriou, a to vzhľadom na zložitosť konkrétneho prípadu predaja Vašej nehnuteľnosti.

 

• Pri predaji viacerých domov/bytov/pozemkov/iných nehnuteľností je výška provízie dohodou.

 

Vyhotovenie právnych podkladov na predaj/prenájom/darovanie nehnuteľnosti právnikom (zmluva o budúcej kúpnej zmluve - kúpna zmluva - návrh na vklad do katastra - odovzdávací a preberací protokol, nájomná zmluva, darovacia zmluva a pod.) bez sprostredkovania predaja/prenájmu nehnuteľnosti: výška provízie podľa zložitosti konkrétneho prípadu od 300,-€ do 600,-€, prípadne podľa dohody.

 

Provízia pri prenájme nehnuteľnosti je vo výške jedného mesačného nájmu a vypláca ju realitnej kancelárii prenajímateľ, prípadne podľa dohody.
V provízii je zahrnutá inzercia Vašej nehnuteľnosti, uskutočnenie obhliadok so záujemcami a konečné vyhotovenie nájomnej zmluvy z našej strany (možnosť krátkodobého nájmu, ako aj nájmu podľa OZ), a to podľa požiadaviek a dohody prenajímateľa a nájomcu. 

 

 Ponúkame Vám ako budúcim kupujúcim aj služby spojené s nájdením Vami požadovanej nehnuteľnosti, a to spôsobom uzatvorenia sprostredkovateľskej zmluvy s realitnou kanceláriou. Výška provízie sa v tomto prípade pohybuje od 500,-€ do 1000,-€ a realitná kancelária sa aktívne podieľa na nájdení vhodnej nehnuteľnosti pre klienta, a to spôsobom vyhľadávania nehnuteľnosti podľa zadaných požiadaviek klienta, účasťou na obhliadkach s klientom, ako aj kompletným realitným, finančným a právnym poradenstvom a dohliadaním na konečný proces kúpy nehnuteľnosti klientom.

 

Samozrejmosťou zo širokej škály poskytovania služieb zo strany realitnej kancelárie pre našich klientov je aj kompletné a kvalitné finančné poradenstvo – HYPOTEKÁRNE a INÉ ÚVERY, ŽIVOTNÉ, ako aj NEŽIVOTNÉ POISTENIA a pod.  V rámci poskytovania týchto služieb realitná kancelária svojim klientom provízie neúčtuje.

Zaoberáme sa vývojom trhových cien nehnuteľností na Slovensku.

STANOVENIE TRHOVEJ CENY NEHNUTEĽNOSTI = listinný odhad realitnej kancelárie/odborné vyjadrenie (nejedná sa o znalecký posudok).

   Účel produktu: dedičské konania, odborné vyjadrenie ako dôkazný prostriedok v zmysle § 187 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších  predpisov, majetkové vysporiadania nehnuteľností, vysporiadanie BSM, súdne konania a pod.

a) bez uskutočnenia ohliadky nehnuteľnosti realitnou kanceláriou, a to len na základe Vami zaslaných údajov o nehnuteľnosti. Cena: 30,-€.

Prosíme zasielať spolu s fotkami nasledovné údaje - byty: číslo LV, vlastník, ulica, počet izieb, výmera, podlažie, balkón/lodžia, výťah, celkový počet podlaží v bytovom dome, údaj o stupni rekonštrukcie bytu, údaj o bytovom dome – panel/tehla, údaj o pivnici ako aj o komore/kumbále a pod., pozemky: číslo LV, vlastník, druh pozemku, výmera, dostupnosť sietí a pod., domy a iné stavby: číslo LV, typ domu, stav objektu, vek stavby, úžitková plocha, zastavaná plocha, dispozícia, počet podlaží, rekonštrukcia, počet izieb, výmera a druh pozemku, podpivničenie, materiál a pod.

b) vykonanie obhliadky nehnuteľnosti realitnou kanceláriou. Cena: 45,-€ vrátane cestovných nákladov spojených s obhliadkou ak sa nehnuteľnosť nachádza v katastrálnom území Košice. Pokiaľ sa nehnuteľnosť nachádza v katastrálnom území Košice - okolie je cena 55,-€ plus cestovné náklady spojené s obhliadkou.

 

BENEFITY exkluzívnej sprostredkovateľskej zmluvy

  • Realitná kancelária Vám zároveň poskytne:

  zľavu za vernosť na dobu neurčitú: cenové zvýhodnenie vo výške 20% z horeuvedeného cenníka za sprostredkovanie predaja alebo prenájmu Vašej ďalšej nehnuteľnosti, a to formou uzatvorenia exkluzívnej zmluvy s realitnou kanceláriou.

      V prípade, že sa rozhodnete stať našimi klientmi, zaručujeme Vám z našej strany:

  • spoľahlivosť/korektnosť,

  • odbornosť,

  • kvalitu práce,

  • efektívnosť,

  • diskrétnosť,

  • empatický prístup.


    Neváhajte, nebojte sa a sami sa presvedčíte o absolútnej korektnostivysokej kvalite našej realitnej kancelárie.      

S úctou                                                                                          

     Reality Košičan, s.r.o.

     www.bytykosic.sk

*